የ25 ዓመት ሰብኣዊ መብቶች አያያዝ በኢትዮጵያ

 ይህ የአስተያየት ማሰባሰቢያ ተጠናቋል ፡፡  ስለተሳተፉ እናመሰግናለን፡፡