Софийска филхармония - Анкета 2017

Отделената от Вас минута е безценна за нас.
За да Ви радваме още повече през следващия сезон,
споделете с нас Вашите очаквания, предпочитания и препоръки.